Συρραπτικά, Συνδετήρες, Πινέζες, Ψαλίδια, Ταινίες, Κόλλες